Državljani se ne zavedamo, kako veliko moč imamo, če se združimo.

Povežimo se v boju proti praznim obljubam in zahtevajmo novo politiko do ljudi, okolja in živali.
 

Povezali smo se, da na ravni Evrope zagovarjamo tri pomembne vrednote.

Čisto in varno okolje

Solidarna in pravična družba

Trajnostno in krožno gospodarstvo