Za nastop liste Povežimo.se na volitvah v Evropski parlament zbiramo donacije.


 

Kdo smo?

V listi Povežimo se verjamemo, da nam samo zaščita okolja, pravične družbe in trajnostnega razvoja, omogočajo dobro prihodnost. Verjamemo v znanstveno preverjena dejstva, ta pa so nedvoumna tako glede segrevanja planeta, kot svobodnega interneta in avtomatizacije.

Če se povežemo in delamo skupaj, bomo vplivali na našo prihodnost in na prihodnost Evrope.

V skupni listi Povežimo se smo povezani: Piratska stranka, predsednica Ekologov brez meja Urša Zgojznik ter nevladne organizacije, društva in civilne iniciative. Podpira nas Evropska zelena stranka.

Zavedamo se, da se največje spremembe, ki vplivajo na naše življenje v Sloveniji, dogajajo v Evropskem parlamentu, zato smo se odločili, da nastopimo na evropskih volitvah.

Nosilka liste je predsednica društva Ekologi brez meja, Urša Zgojznik.

Kdo lahko donira?

Donirajo lahko vsi državljani in državljanke držav članic Evropske unije. Prispevke pa lahko pošljejo le fizične osebe - zbiranje donacij od pravnih oseb je prepovedano.

Kako lahko donirate?

Prispevki posamezne fizične osebe skupaj za posamezno volilno kampanjo ne smejo presegati desetih povprečnih bruto mesečnih plač na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.

Denarni prispevki so možni le preko nakazila na transakcijski račun:


Rok Andree - Lista Povežimo se

Majaronova ulica 6, 1000 Ljubljana

Račun(IBAN): SI56 6100 0002 1476 923

Referenca: SI00 (in datum)

Swift koda: HDELSI22


Ali so podatki o donatorju tajni?

Podatkov o donatorjih ne razkrivamo skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če prispevki fizične osebe iz v skupnem znesku presegajo 1.729,15 EUR (povprečna bruto plača), morajo biti v poročilu navedeni podatki o osebnem imenu in naslovu fizične osebe ter višina skupnega zneska, ki ga je fizična oseba prispevala stranki.