RTVSLO ne spoštuje Zakona o RTVSLO

Lista "Povežimo se" ima uradno podporo parlamentarne evropske Zelene stranke, zato smo na podlagi 12. člena Zakona o RTV Slovenija, ki pravi, da je "čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu, za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj", zahtevali, da se našo listo uvrsti na vsa soočenja parlamentarnih strank.

Danes, 8. maja je RTV Slovenija zavrnil našo zahtevo. Nosilka liste Urša Zgojznik ob tem izpostavlja: "Ali je možno, da slovenski javni servis RTVSLO ne upošteva lastne zakonodaje? Je možno, da ne upošteva liste evropske stranke, ki je že desetletja del Evropskega parlamenta? Ali Evropski parlament nič ne šteje pri evropskih volitvah? Ogorčena sem, da nacionalni servis pozablja na pomen enakopravnosti pri volitvah. Točno take nedemokratične prakse v slovenski družbi so me pripeljale do točke, da sem morala vstopiti v politiko. Čas je za preobrazbo politike, povežimo se v boju proti takim načinom diskriminacije nefavorirziranih list".

Tudi sopredsedujoči evropski zeleni stranki Reinhard Bütikofer v svojem nagovoru slovenskim medijem opozarja na pomen enakopravne in demokratične obravnave vseh kandidatov: https://www.youtube.com/watch?v=cHomTceSUzQ&frags=pl%2Cwn.

Povežimo se in obsodimo take prakse!


OBJAVLJAMO CELOTNO KORESPONDENCO LISTE IN RTVSLO

  1. ZAHTEVA LISTE POVEŽIMO SE (3.5.2019)

Spoštovani,

v nadaljevanju vam pošiljamo poziv predsednika evropske Zelene stranke gospoda Reinharda Bütikofra. Predsednik v svojem nagovoru slovenskim medijem opozarja na pomen enakopravne in demokratične obravnave vseh kandidatov.

Celoten nagovor si je moč ogledati na: https://www.youtube.com/watch?v=cHomTceSUzQ&t=2s&frags=pl%2Cwn

Nosilka liste Urša Zgojznik opozarja: "V listi "Povežimo se" se pridružujemo pozivu predsednika Bütikofra k enakopravni obravnavi vseh kandidatov. Tudi tistih, ki imajo - tako kot lista Povežimo se - uradno podporo evropske parlamentarne stranke. Prepričani smo, da bi lista Povežimo se zaradi podpore Evropske zelene stranke morala biti enakovredno obravnavana kot liste, ki imajo podporo slovenskih parlamentarnih političnih strank".

Vljudno vas prosimo, da nam svojo odločitev, ali nas boste uvrstili na soočenja, debate, intervjuje in druge medijske oblike nastopov parlamentarnih strank do srede, 8.maja 2019.

Lepo vas pozdravljamo,

Lista Povežimo se

2. ODGOVOR RTVSLO (8.5.2019)

Spoštovani,

Lista povežimo se skladno z veljavno zakonodajo, po kateri sodijo med parlamentarne stranke tiste, ki imajo svoje predstavnike v Državnem zboru ali evropskem parlamentu (12. člen Zakona o RTV Slovenija: Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu, je za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj. Politične stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani v državnem zboru oziroma v Evropskem parlamentu, morajo imeti skupaj na razpolago eno tretjino skupnega časa, ki ga RTV Slovenija določi za vse politične stranke in kandidate, ki sodelujejo na volitvah. RTV Slovenija tem strankam oziroma kandidatom omogoči predstavitev v okviru njim namenjenih posebnih predvolilnih predstavitev v od oddaj iz prejšnjega odstavka ločenih terminih, tako, da je vsaki od teh strank oziroma vsakemu od neodvisnih kandidatov omogočena medsebojno enakopravna predstavitev.), ni parlamentarna stranka, zato ne more sodelovati v soočenju parlamentarnih strank. Potrjujemo pa, da smo že prejeli vašo potrditev za sodelovanje v televizijskih obeh soočenjih neparlamentarnih strank 16.5. in 23.5. 2019. Kot ste nam pisali, se bo obeh soočenj udeležila nosilka liste Urša Zgojznik.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo – o podrobnostih glede prihodov, dolžine in poteka obeh oddaj vas bomo še obvestili.

Lepo pozdravljeni,

Nataša Rijavec Bartha

Vodja projekta Volitve 2019

3. ODGOVOR LISTE RTVSLO (8.5.2019)

Spoštovani,

glede vašega odgovora, ki smo ga prejeli 8.5.2019 dodatno pojasnjujemo.

Ne držijo vaše navedbe, da lista "Povežimo se" skladno z 12. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenije (v nadaljevanju: ZRTVS-1) ni parlamentarna stranka, zaradi česar ne more sodelovati v soočenjih parlamentarnih strank.

Poudarjamo, da gospa Urša Zgojnik kandidira kot predstavnica Evropskih Zelenih, ki so parlamentarna skupina v Evropskem parlamentu. Navedeno pomeni, da lista "Povežimo se" izpolnjuje pogoje iz 12. člena ZRTVS-1 in sicer kot lista, ki je zastopana v Evropskem parlamentu preko posameznikov, ki kandidirajo na listi "Povežimo se" in imajo podporo skupin, ki tvorijo Evropski parlament.

Kljub temu v kolikor listo "Povežimo se" štejete kot neparlamentarno stranko poudarjamo, da vaše ravnanje predstavlja diskrimininacijo, saj politične stranke neenako obravnavate. Skladno s 43. členom Ustave RS ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let pravico voliti in biti voljen. Pravico biti voljen posamezniki uresničujejo preko političnih strank oz. list, ki s svojim programom zasledujejo določene cilje. Posemeznik ki se odloči, da bo zaradi prepričanj oz. programa kandidiral na listi oz. pri politični stranki, ki ni parlamentarna stranka, za predstavitev svojih stališč nima enakih možnosti v primerjavi s parlamentarno stranko. Taka neenaka obravnava predstavlja diskriminacijo in krišitev Ustave RS.

Nadalje vaše ravnanje "diskriminira" tudi same volivce, saj je volivec "parlamentarnih" strank glede na razporeditev terminov soočenj, drugače obravnavan v primerjavi s potencialnimi volivci neparlamentarnih strank.

Nedvomno imajo parlamentarne stranke že pred uradnim začetkom kampanije večjo medijsko izpostavljenost, volivci se z njimi lahko seznanijo in primerjajo njihove programe. Navedeno ne velja za volivca neparlamentarne stranke, ki se lahko s programom in stališči neparlamentarnih srank v večji meri seznani šele v času uradne kampanije oz. v času soočenj.

V demokratičnem interesu kot tudi v interesu javnosti je, da se sooči parlamentarne in neparlamentarne stranke, saj se le tako demokratično telo lahko v celoti seznani s stališči strank. V nasprotnem primeru se volivci odločajo le delno demokratično.

Nadalje tudi iz vaših preteklih ravnanj izhaja, da ste v preteklosti na soočenja parlamentarnih strank vabili tudi neparlamentarne stranke. Tako ste na zadnjih državnozborskih volitvah kljub določbam 12. člena ZRTVS-1 na katerega se sklicujete v spodnjem pojasnilu, na soočenja parlamentarnih strank vabili tudi eno neparlamentarno stranko. Razlogov za to niste navedli, pri čemer za svoje ravnanje, skladno z vašim pojasnilom niste mogli imeli zakonske podlage.

Glede na vse navedeno, upoštevaje vaše pretekle prakse pričakujemo, da nas boste povabili na soočenje parlamentarnih strank, ki bo potekalo 9.5.2019.

V nasprotnem primeru bomo primorani uporabiti ustrezna pravna sredstva.

Glede na to, da so volitve simbol demokracije, si pridržujemo pravico o vsem navedenem obvestiti javnost.

Lep pozdrav,

Lista Povežimo se